ซื้อรถมือสอง ขอสินเชื่อได้ไหม

ซื้อรถมือสองขอสินเชื่อได้ไหม

รถยนต์คือยานพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากราคาของรถยนต์มักมีมูลค่าสูง ทำให้ผู้ที่อยากจับจองเป็นเจ้าของแต่มีทุนทรัพย์จำกัดมักกังวลว่าจะไม่สามารถซื้อหามาเป็นเจ้าของได้ แม้ว่ารถยนต์ที่สนใจจะเป็น รถมือสอง ก็ตาม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทางธนาคารได้มีการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเงินที่ใช้ซื้อขายรถยนต์มือสองเอาไว้ช่วยให้การจับจองรถยนต์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น หรือมักเรียกกันง่าย ๆ ว่าสินเชื่อรถยนต์มือสองนั่นเอง ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

  1. ศึกษารายละเอียดของสัญญาสินเชื่อ เนื่องจากบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสองแต่ละแห่งนั้นก็มักจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป ทั้งวงเงินที่ให้สินเชื่อ รูปแบบการผ่อนชำระ เงื่อนไขรายได้ หรืออายุของผู้ทำสัญญา รวมถึงดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อ รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ควรมีการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนเสียก่อน และควรเปรียบเทียบจากบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อหลาย ๆ แห่ง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของผู้ซื้อรถยนต์มือสองด้วย
  2. การเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญา โดยทั่วไปเอกสารที่ต้องใช้เพื่อการขอสินเชื่อ รถมือสอง นั้น จะประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองรายได้ และสำเนาบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นเอกสารในส่วนของผู้ซื้อหรือผู้ขอสินเชื่อนั่นเอง และยังต้องประกอบไปด้วยเอกสารจากฝั่งผู้ขายด้วย ซึ่งได้แก่สัญญาซื้อขาย สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน และคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
  3. การทำสัญญา เมื่อผู้ขอสินเชื่อยื่นเรื่องขอกับทางบริษัทที่ให้บริการทางการเงินแล้ว ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสภาพรถยนต์ และเก็บหลักฐานเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติม จากนั้นทางธนาคารจะใช้เวลาในการประเมินรายละเอียดของสินเชื่อประมาณ 3 – 7 วัน หากผลการพิจารณาผ่านทางบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อจะนัดหมายเพื่อมาทำสัญญากัน ซึ่งจะต้องเดินทางมาทำสัญญาทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพราะในระหว่างที่ยังผ่อนชำระไม่ครบ รถยนต์มือสองจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการสินเชื่อนั่นเอง

จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้จะเป็นการซื้อขาย รถมือสอง ก็สามารถขอสินเชื่อได้ การขอสินเชื่อที่ดีจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี แต่ก็ต้องพิจารณารายละเอียดของสัญญาให้ดีด้วย เพราะการขอสินเชื่อย่อมก่อให้เกิดภาระทางการเงินที่จะต้องรับผิดชอบ ควรพิจารณาว่าตนเองสามารถชำระได้ตามงวดที่สัญญากำหนดหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินให้ตนเองในภายหลัง เพราะแม้ว่ารถจะช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ชีวิตได้ แต่หากกลายเป็นภาระทางการเงินก็ย่อมไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *